Archiwum kategorii: prawo administracyjne

RODO

Hasłem, na które w ostatnim czasie można często natrafić w Internecie jest bez wątpienia RODO. Pod tym skrótem kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ten akt prawny wprowadza istotne zmiany w modelu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że rozporządzenie to jest bezpośrednio stosowane w poszczególnych Państwach Członkowskich, jako element obowiązującego w nich prawa, bez konieczności wydawania dodatkowych przepisów
– np. w ustawach krajowych. Wymaga to zapoznania się bezpośrednio z prawem unijnym
i wdrożenia jego wymagań w prowadzonej działalności. Przepisy te dotyczą wszystkich przedsiębiorców oraz osób i podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie będzie stosowane od 25 maja 2018 r., a więc pozostało już niewiele czasu na wdrożenia wymaganych w nim rozwiązań, tak aby uniknąć ewentualnych sankcji, które zostały również w nim przewidziane. Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Zachęcam do kontaktu w celu uzyskania pomocy prawnej przy wdrażaniu przepisów.

adw. Artur Piwowarczyk

Szybko (?) – czyli o terminach załatwiania spraw administracyjnych

O tym, że ważne jest dotrzymywanie terminu wykonania powierzonych zadań, wie każdy. Staramy się, żeby się nie spóźnić z załatwianiem spraw. A jak wygląda z terminami w urzędzie? Czytaj dalej Szybko (?) – czyli o terminach załatwiania spraw administracyjnych

Dostęp do akt sprawy

Jednym z podstawowych uprawnień strony postępowania administracyjnego, jest czynny udział w tym postępowaniu, który obejmuje między innymi możliwość składania wniosków, wyjaśnień, żądania przeprowadzenia dowodów. Te uprawnienia można realizować efektywnie przede wszystkim wtedy, gdy mamy świadomość jak rozwija się prowadzone postępowanie – jakie czynności podjął organ administracyjny czy też jakie zgromadził dowody i informacje. Tą wiedzę może dać nam przede wszystkim zapoznanie się z aktami sprawy. I właśnie o tym zagadnieniu dzisiejszy wpis. Czytaj dalej Dostęp do akt sprawy

Jak z tymi zaświadczeniami?

Na pewno nie raz spotkaliście się już Państwo z koniecznością uzyskania lub przedstawienia różnych zaświadczeń, żeby załatwić w urzędzie jaką sprawę. Warto więc dowiedzieć się, jak kwestia wydawania oraz żądania zaświadczeń jest uregulowana w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Czytaj dalej Jak z tymi zaświadczeniami?

Odwołanie od decyzji administracyjnej

W codziennym życiu spotykamy się ze sporą ilością decyzji administracyjnych. Do powszechnych przykładów należy decyzja określająca wymiar podatku od nieruchomości, wydanie prawa jazdy, pozwolenie na budowę, przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Oczywiście nie wszystkie wydane i adresowane do nas decyzje będą dla nas korzystne lub prawidłowo skonstruowane. W takim przypadku, warto skorzystać z możliwości jaką jest odwołanie od decyzji administracyjnej. Czytaj dalej Odwołanie od decyzji administracyjnej