Odrzucenie spadku przez dziecko

22 maja tego roku, Sąd Najwyższy podjął uchwałę jednoznacznie wyjaśniającą wpływ uzyskiwania przez rodziców zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez dziecko, na upływ terminu, w którym zgodnie z przepisami, takie odrzucenie powinno nastąpić.

Spadek z długami to bez wątpienia problemy. Najbardziej oczywistym sposobem ich uniknięcia jest odrzucenie takiego spadku. Musimy jednak pamiętać, że czasami złożenie takiego oświadczenia skutkuje tym, że kolejne do dziedziczenia stają się nasze dzieci. W tej sytuacji, także w ich imieniu powinniśmy odrzucić spadek. Taka czynność wymaga jednak wcześniejszej zgody sądu rodzinnego. Jest to bowiem działanie przekraczające zwykłe zarządzanie majątkiem dziecka. Odrzucenie spadku powinno być więc poprzedzone uzyskaniem odpowiedniego postanowienia sądu. Problem w tym, że zgodnie z przepisami, odrzucenie spadku powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o byciu powołanym do dziedziczenia. W przypadku dzieci – termin ten biegnie więc od momentu, kiedy rodzic złoży oświadczenie, że odrzuca niechciany spadek. Rodziło to pytanie co zrobić, gdy postępowanie przed sądem rodzinnym nie skończy się w tym terminie?

W majowej uchwale Sąd Najwyższy określił, że 6 miesięczny termin nie może upłynąć wcześniej niż prawomocnie zakończy się sprawa o wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Oświadczenie rodziców może być więc złożone niezwłocznie, gdy uzyskają oni taką zgodę. Jeżeli podstawowy termin 6 miesięcy jeszcze nie upłynął, a dysponują oni już zgodą sądu, mają oni oczywiście wówczas czas aż do jego zakończenia. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest, aby złożyli wniosek do sądu rodzinnego, gdy nie upłynęło jeszcze pół roku od chwili, gdy rodzic odrzucił przypadający mu spadek.

Uchwała o sygn. III CZP 102/17

adw. Artur Piwowarczyk

2 myśli w temacie “Odrzucenie spadku przez dziecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *