Archiwa tagu: kpa

Czas, czas, czas…

Myśląc o zajęciach, w których walczy się z czasem, pierwsza myśl biegnie prawdopodobnie do lekarzy. Czasem chwile decydują o uratowaniu życia. W profesji prawniczej, tak dramatycznych sytuacji może i nie ma, ale nierzadko wyścig z czasem jest kluczowy dla powodzenia sprawy. Taka refleksja przyszła do mnie po kolejnych godzinach dyżuru w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Czytaj dalej Czas, czas, czas…

Szybko (?) – czyli o terminach załatwiania spraw administracyjnych

O tym, że ważne jest dotrzymywanie terminu wykonania powierzonych zadań, wie każdy. Staramy się, żeby się nie spóźnić z załatwianiem spraw. A jak wygląda z terminami w urzędzie? Czytaj dalej Szybko (?) – czyli o terminach załatwiania spraw administracyjnych

Dostęp do akt sprawy

Jednym z podstawowych uprawnień strony postępowania administracyjnego, jest czynny udział w tym postępowaniu, który obejmuje między innymi możliwość składania wniosków, wyjaśnień, żądania przeprowadzenia dowodów. Te uprawnienia można realizować efektywnie przede wszystkim wtedy, gdy mamy świadomość jak rozwija się prowadzone postępowanie – jakie czynności podjął organ administracyjny czy też jakie zgromadził dowody i informacje. Tą wiedzę może dać nam przede wszystkim zapoznanie się z aktami sprawy. I właśnie o tym zagadnieniu dzisiejszy wpis. Czytaj dalej Dostęp do akt sprawy

Jak z tymi zaświadczeniami?

Na pewno nie raz spotkaliście się już Państwo z koniecznością uzyskania lub przedstawienia różnych zaświadczeń, żeby załatwić w urzędzie jaką sprawę. Warto więc dowiedzieć się, jak kwestia wydawania oraz żądania zaświadczeń jest uregulowana w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Czytaj dalej Jak z tymi zaświadczeniami?

Odwołanie od decyzji administracyjnej

W codziennym życiu spotykamy się ze sporą ilością decyzji administracyjnych. Do powszechnych przykładów należy decyzja określająca wymiar podatku od nieruchomości, wydanie prawa jazdy, pozwolenie na budowę, przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Oczywiście nie wszystkie wydane i adresowane do nas decyzje będą dla nas korzystne lub prawidłowo skonstruowane. W takim przypadku, warto skorzystać z możliwości jaką jest odwołanie od decyzji administracyjnej. Czytaj dalej Odwołanie od decyzji administracyjnej