Archiwa tagu: RODO

RODO

Hasłem, na które w ostatnim czasie można często natrafić w Internecie jest bez wątpienia RODO. Pod tym skrótem kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ten akt prawny wprowadza istotne zmiany w modelu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że rozporządzenie to jest bezpośrednio stosowane w poszczególnych Państwach Członkowskich, jako element obowiązującego w nich prawa, bez konieczności wydawania dodatkowych przepisów
– np. w ustawach krajowych. Wymaga to zapoznania się bezpośrednio z prawem unijnym
i wdrożenia jego wymagań w prowadzonej działalności. Przepisy te dotyczą wszystkich przedsiębiorców oraz osób i podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie będzie stosowane od 25 maja 2018 r., a więc pozostało już niewiele czasu na wdrożenia wymaganych w nim rozwiązań, tak aby uniknąć ewentualnych sankcji, które zostały również w nim przewidziane. Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Zachęcam do kontaktu w celu uzyskania pomocy prawnej przy wdrażaniu przepisów.

adw. Artur Piwowarczyk