RODO

Hasłem, na które w ostatnim czasie można często natrafić w Internecie jest bez wątpienia RODO. Pod tym skrótem kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ten akt prawny wprowadza istotne zmiany w modelu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że rozporządzenie to jest bezpośrednio stosowane w poszczególnych Państwach Członkowskich, jako element obowiązującego w nich prawa, bez konieczności wydawania dodatkowych przepisów
– np. w ustawach krajowych. Wymaga to zapoznania się bezpośrednio z prawem unijnym
i wdrożenia jego wymagań w prowadzonej działalności. Przepisy te dotyczą wszystkich przedsiębiorców oraz osób i podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie będzie stosowane od 25 maja 2018 r., a więc pozostało już niewiele czasu na wdrożenia wymaganych w nim rozwiązań, tak aby uniknąć ewentualnych sankcji, które zostały również w nim przewidziane. Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Zachęcam do kontaktu w celu uzyskania pomocy prawnej przy wdrażaniu przepisów.

adw. Artur Piwowarczyk

3 myśli w temacie “RODO

  1. A tak przykładowo – kogo to dotyczy? „Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych” – brzmi dość lakonicznie…

    1. Dotyczy to na przykład pracodawców, którzy zatrudniając pracowników przetwarzają ich dane osobowe oraz muszą je zabezpieczyć. Inna grupa to przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność pozyskują dane osobowe kontrahentów i je wykorzystują. Przetwarzanie danych to wszelkie operacje, np. skorzystanie z pozyskanego adresu, aby wysłać paczkę z zamówieniem do klienta czy wykorzystanie numeru PESEL, aby zweryfikować czy dana osoba jest pełnoletnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *