Koronawirus a najem lokali

Warto wiedzieć, że uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. nowelizacja specustawy dotyczącej zwalczania skutków koronawirusa, poza wieloma rozwiązaniami dla przedsiębiorców, zawiera również szczególne rozwiązania dotyczące najmu lokali mieszkalnych.

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umów najmu, które zostały zawarte przed dniem 31 marca 2020 r., a kończących się po tym dniu, do dnia 30 czerwca 2020 r. Po przedłużeniu, obowiązują dotychczasowe postanowienia umowy. Warunkiem jest złożenie przez najemcę oświadczenia o woli przedłużenia umowy. Oświadczenie takie składa się wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu obowiązywania dotychczasowej umowy. W przypadku złożenia oświadczenia, wynajmujący nie ma możliwości, aby nie zgodzić się na wydłużenie najmu.

Warunkiem przedłużenia umowy jest złożenie przez najemcę odpowiedniego oświadczenia.

Z możliwości przedłużenia umowy nie mogą skorzystać osoby, które pozostawały w zwłoce z zapłatą czynszu oraz innych opłat, za jeden okres rozliczeniowy lub w wysokości jednego okresu rozliczeniowego. Bierze się tutaj jednak pod uwagę stan obowiązujący w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień 31 marca 2020 r. Ponadto przedłużyć umowy nie mogą osoby, które używają lokalu w sposób sprzeczny z jej treścią lub z przeznaczeniem lokalu lub zaniedbywały obowiązki doprowadzając do powstania w tym lokalu szkód, a także osoby, które bez zgody wynajmującego oddały do używania lub podnajęły lokal innej osobie, a wreszcie osoby, które mają tytuł prawny (np. własność, najem) do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (tutaj obowiązują jeszcze dodatkowe zasady).

Z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie, do dnia 30 czerwca 2020 r., nie wypowiada się najemcom umów najmu lub wysokości czynszu. Co ważne, jeżeli wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego nastąpiło przed 31 marca 2020 r., a termin wypowiedzenia upływa po tym dniu, wówczas okres wypowiedzenia przedłuża się do 30 czerwca 2020 r. Również w takim przypadku konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego oświadczenia przez najemcę, najpóźniej w dniu upływu pierwotnego okresu wypowiedzenia. Ustawodawca przewidział tutaj jednak także pewne ograniczenia.

Na koniec warto zaznaczyć, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa, nie wykonuje się wyroków eksmisyjnych dotyczących lokali mieszkalnych.

adw. Artur Piwowarczyk

Przepisy: art. 31s-31u ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020, poz. 568).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *