Dlaczego taki wyrok?

W dzisiejszym wpisie – kontynuując prezentację zmian w postępowaniu sądowym – prześledzimy jak po nowelizacji prawidłowo sporządzić wniosek o uzasadnienie wyroku oraz dlaczego ten wniosek jest tak ważny.

Gdy wnosimy sprawę do sądu lub jesteśmy pozywani i rozstrzygnięcie nie jest po naszej myśli, chcemy się oczywiście dowiedzieć dlaczego tak jest, a w dalszej perspektywie – nawet zaskarżyć wyrok Sądu I instancji. W tym celu należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Ważne jest, że wniosek taki należy skierować w terminie tygodnia od ogłoszenia wyroku. O wyjątkach nie będę w tym miejscu pisał. Wniosek spóźniony Sąd odrzuca.

We wniosku należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy poszczególnych rozstrzygnięć (np. częściowego oddalenia powództwa, odsetek). Istotną nowością jest konieczność opłacenia tego wniosku. Wysokość opłaty jest zawsze taka sama i wynosi 100 zł. Złożenie wniosku, który spełnia wszystkie wymogi formalne, jest niezwykle ważne, gdyż w przeciwnym wypadku wniosek może być odrzucony. Po wprowadzonych zmianach, sporządzenie uzasadnienia wyroku jest zaś konieczne, aby dopuszczalne było złożenie apelacji. To również nowość, gdyż dotychczas można było zaskarżyć rozstrzygnięcie nawet bez wcześniejszego zwrócenia się o jego pisemne uzasadnienie. Uzasadnienie doręcza się wyłącznie tej stronie, która złożyła wniosek.

„Istotną nowością jest konieczność opłacenia tego wniosku. Wysokość opłaty jest zawsze taka sama i wynosi 100 zł.”

Pewną osłodą dla konieczności uiszczenia opłaty jest nowa zasada, iż opłatę za uzasadnienie wyroku zalicza się na poczet opłaty od apelacji, jeżeli zostanie ona złożona. Przykładowo, jeżeli składając apelację musimy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł, to dopłacamy 500 zł do kwoty 100 zł, którą już wpłaciliśmy przy wniosku o uzasadnienie wyroku.

Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w terminie 2 tygodni od wpływu wniosku. Termin ten może być jednak przedłużony przez prezesa sądu. Co ciekawe, w takim przypadku, wydłużeniu ulega również termin do złożenia apelacji. Obecnie apelację należy wnieść w ciągu 2 tygodni od otrzymania uzasadnienia wyroku. Gdy jednak sporządzenie uzasadnienia było wydłużone, wówczas także termin do złożenia apelacji przedłuża się – do 3 tygodni. O takim wydłużeniu, strona jest zawsze zawiadamiana przy doręczeniu jej uzasadnienia wyroku.

adw. Artur Piwowarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *