Gdzie są moje rzeczy?

Lato trwa w najlepsze i jest to czas wyjazdów wakacyjnych, a zatem wpis na blogu również nawiązujący do wypoczynku. Dzisiaj zajmiemy się więc odpowiedzią na ważne pytanie – co się stanie, gdy nasze rzeczy, pozostawione w hotelu, zostaną zniszczone lub skradzione?

W kodeksie cywilnym, znalazło się kilka przepisów, które odrębnie regulują taką sytuację. Wprowadzają one przede wszystkim ogólną zasadę, że odpowiedzialność za zniszczone lub utracone rzeczy, które zostały wniesione przez gościa hotelowego, odpowiada osoba utrzymująca zarobkowo taki hotel. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uszkodzenie lub utrata rzeczy jest wynikiem siły wyższej (np. katastrofa naturalna), wynika z właściwości danej rzeczy lub wynika wyłącznie z winy poszkodowanego, osoby towarzyszącej albo osoby, która go odwiedzała. Opisana zasada odpowiedzialności dotyczy rzeczy wniesionych, a więc znajdujących się w hotelu, w czasie korzystania przez gościa z jego usług. Rzeczami wniesionymi są również te, które zostały powierzone hotelarzowi albo umieszczone w miejscu przez niego wskazanym. Co jednak ważne, za rzeczy wniesione nie traktuje się zwierząt oraz pojazdów mechanicznych.

Ponieważ często zdarza się, że do hotelu przyjeżdżamy jeszcze przed zwolnieniem dla nas pokoju lub musimy się wymeldować, a mamy jeszcze trochę czasu przez wyjazdem i chcemy iść na plażę lub do miasta, warto również pamiętać, że powierzenie hotelarzowi rzeczy lub umieszczenie ich w miejscu przez niego wskazanym, także w takim momencie – w krótkim, zwyczajowo przyjętym czasie przed lub po korzystaniu z usług hotelu – rodzi odpowiedzialność prowadzącego hotel za uszkodzenie lub utratę naszych rzeczy.

„Należy pamiętać, że roszczenia gościa wygasają, jeżeli nie zgłosi szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.”

Wszystkie opisane wyżej zasady odpowiedzialności nie mogą zostać wyłączone lub ograniczenie w umowie lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia (słynne: „za rzeczy pozostawione, hotel nie ponosi odpowiedzialności”).

Należy pamiętać, że roszczenia gościa wygasają, jeżeli nie zgłosi szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Roszczeń tych można też dochodzić przez okres 6 miesięcy od dowiedzenia się o szkodzie, nie później jednak niż w ciągu roku od zakończenia korzystania z usług hotelu – później roszczenia te się przedawniają.

Odpowiedzialność prowadzącego hotel jest limitowana – względem każdego gościa do wysokości 100 krotności należności za pokój (za 1 dobę) oraz względem każdej rzeczy do wysokości 50 krotności tej należności.

Życzę, aby korzystanie z wypoczynku nie wiązało się z koniecznością skorzystania ze wspomnianych przepisów!

adw. Artur Piwowarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *