Pełnomocnik z urzędu

W każdej sprawie cywilnej, która rozpoznawana jest przez Sąd, można zwrócić się o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, który będzie nas reprezentował. Jakie warunki trzeba spełniać, aby wniosek został uwzględniony?

Po pierwsze, należy wykazać, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, bez uszczerbku dla swojego utrzymania. Służy temu załączane do wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, oświadczenie dotyczące stanu rodzinnego i majątkowego. Sporządza się je na specjalnym formularzu (wzór można znaleźć tutaj: oświadczenie o stanie majątkowym). Podane w nim informacje powinny zostać poparte dodatkowymi dokumentami – np. rachunkami, zaświadczeniem o niezdolności do pracy itd. Nierzadko Sądy wzywają o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących sytuacji majątkowej oraz przesłanie konkretnych dokumentów (np. wyciągu z konta bankowego). Sąd oddali wniosek, jeżeli zły stan majątkowy wnioskodawcy nie zostanie udowodniony.

„Sąd oddali wniosek, jeżeli zły stan majątkowy wnioskodawcy nie zostanie udowodniony.”

Drugi warunek uwzględnienia wniosku, to stwierdzenie przez Sąd, że udział pełnomocnika w danej sprawie jest potrzebny. Nie będzie tak na przykład, gdy strona umiejętnie działa w procesie i z podejmowanych przez nią czynności wynika, że nie potrzebuje wsparcia lub sama sprawa jest bardzo prosta.

W przypadku uwzględnienia wniosku, Sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie konkretnego prawnika do sprawy. W takim przypadku nie ponosi się żadnych kosztów jego wynagrodzenia. Nie musimy również udzielać żadnego dodatkowego pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek zostanie oddalony, od takiego postanowienia przysługuje środek zaskarżenia.

Warto wiedzieć, że z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu można zwrócić się także przed wszczęciem sprawy (gdy np. chcemy kogoś pozwać). Wówczas we wniosku należy krótko opisać przedmiot sprawy, do której potrzebujemy pomocy fachowego prawnika.

We wniosku możemy również wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego, który miałby nas reprezentować. Najczęściej prośba taka jest uwzględniania.

adw. Artur Piwowarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *